Rijnmonddarts
Seizoen: 2022-2023

Beste Rijnmond dart leden

Het seizoen is ten einde. Het was een veel bewogen jaar na alle corona perikelen. En zoals gewoonlijk word er dan een Algemene Leden Vergadering gehouden. Deze vind plaats in Cafe Havenzicht te Ridderkerk op maandag 5 juni 2023 om 20.00 uur.

Agenda Algemene Ledenvergadering Rijnmond Darts.

Wanneer = Maandag 5 juni 2023 om 20.00 uur.
Waar = Cafe “Havenzicht” te Ridderkerk.

Agenda:

 1. Opening door voorzitter.
 2. Mededelingen/ingezonden stukken.
 3. Notulen vorige vergadering.
 4. Verslag Secretaris.
 5. Verslag Penningmeester.
 6. Verslag Kascontrole Commissie.
 7. Verslag Klachten Commissie.
 8. (Her)verkiezing leden Kascontrole Commissie.
 9. (Her) verkiezing leden Klachten Commissie.
 10. (Her) verkiezing Bestuursleden.
 11. Rondvraag.
 12. Sluiting.

 

Hopend jullie te mogen verwelkomen op de ALV.

Met vriendelijke groet,

Het Rijnmond Darts Bestuur